ZEC Costa de Dexo/ Monumento natural Costa de Dexo-Serantes

A Costa de Dexo, lindada entre o faro de Mera e o porto de Lorbé e situada na Costa Ártabra.

Información

Con aproximadamente catrocentas hectáreas de extensión en Oleiros, a Costa de Dexo, lindada entre o faro de Mera e o porto de Lorbé e situada na Costa Ártabra, convértese en monumento natural no 2000 e Lugar de Importancia Comunitaria no 2004 coas súas illas e illotes próximos á costa (Isla da Marola), os seus ecosistemas e os seus cantís (punta do Seixo Branco).

Cómo chegar

ZEC Costa de Dexo/ Monumento natural Costa de Dexo-Serantes