Ponte de Burgo

É unha ponte de época medieval

Información

Un dos monumentos máis representativos do concello é o Puente do Burgo, o mesmo está representado no seu escudo. A ponte que temos hoxe é de época medieval, en concreto poderíase clasificar na Baixa Idade Media, con posteriores restauracións. A última no ano 1992 feita pola Escola Taller “Ponche do Burgo”.

Un total de 11 arcos de medio punto con doias de cantería, algúns deles da ponte orixinal e outros reconstruídos.

Camiñar por ela é camiñar pola historia, desde Templarios a Xenerais británicos, pasando por piratas, esta ponche tan querida no concello é un símbolo do pasado, e fainos lembrar e rememorar que estamos gravados na historia.

Cómo chegar

Ponte de Burgo