Muiño de Chelo

Este muíño tivo unha gran importancia socioeconómica na bisbarra xa que a el viñan a moer veciños de Betanzos ou Pontedeume nas épocas estivais.

Información

Este muíño tivo unha gran importancia socioeconómica na bisbarra xa que a el viñan a moer veciños de Betanzos ou Pontedeume nas épocas estivais, cando os ríos próximos a esas vilas non tiñan auga suficiente. Chegaban ao muíño en barca remontando o Mandeo.

Cómo chegar

Muiño de Chelo