Ponte do Pedrido

Información

A ponte do Pedrido, construído a mediados do século pasado, supuxo un fito para a enxeñería civil desta comarca.

Ao pé da ponte do Pedrido, un paseo pola praia do mesmo nome brinda a oportunidade de observar máis aves do litoral.

Cómo llegar

Ponte do Pedrido