Ponte de Aranga

Sitúase a famosa ponte sobre o Río Mandeo que lle dá nome ao lugar.

Información

En Ponte Aranga sitúase a famosa ponte sobre o Río Mandeo que lle dá nome ao lugar. A actual construción da ponte data do século XVII, aínda que é segura a existencia dunha ponte anterior a esta, probablemente de madeira.

Cómo chegar

Ponte de Aranga