Marismas de Baxoi

Situadas tras o amplo areal de dunas inmediato ao pobo, están na súa maior parte cubertas por xunqueiras inaccesibles e chairas intermareais areosas e fangosas.

Información

As marismas que forma na súa desembocadura o río Baxoi, en Miño, son fogar dunha notable diversidade de aves. Situadas tras o amplo areal de dunas inmediato ao pobo, están na súa maior parte cubertas por xunqueiras inaccesibles e chairas intermareais areosas e fangosas. Incluídas na ZEC Ría de Betanzos-Mandeo e por tanto na Rede Natura 2000 da Unión Europea, a súa visita ornitolóxica debe combinarse coa observación das augas abertas da ría, onde aparecen especies moi diferentes.

Cómo chegar

Marismas de Baxoi