Ruta ornitolóxica

Costa de Dexo-Serantes

Catalogada como Monumento Natural e Protexida pola Rede Natura 2000 da Unión Europea como Zona de Especial Conservación (ZEC) de 270 hectáreas, este tramo litoral acantilado situado entre as bocas das rías da Coruña e Ares-Betanzos é unha das zonas núcleo da Reserva de Biosfera, e unha das xoias naturais de Galicia. A súa sucesión

Costa de Dexo-Serantes Ler máis »

Ría de O Burgo

Orientada de sur a norte e formada pola desembocadura do río Mero, toma o seu nome da parroquia do mesmo nome, en Culleredo. De escasa profundidade, os seus fondos son limosos e areentos, nalgúns recunchos cubertos por manchas de marisma ás que acoden moitas aves acuáticas a descansar en preamar.

Ría de O Burgo Ler máis »

Paseo fluvial do río Mero

Desde as inmediacións da presa do encoro de Abegondo-Cecebre ata a súa desembocadura na ría do Burgo, é posible percorrer as dúas beiras do río Mero por sendeiros case sempre á sombra dun bosque de ribeira moi ben conservado. O percorrido completo, de 10 km, pode facerse tanto a pé como en bicicleta BBT. En

Paseo fluvial do río Mero Ler máis »

Muíños de Costa da Égoa

Escondida no fermoso val de Barcia, este roteiro percorre un carreiro que pasa xunto ao Eco-Museo Costa dá *Égoa, con catorce muíños e unha pequena central hidroeléctrica, conxunto declarado Espazo de Interese Local (ENIL) pola Xunta de Galicia, a instancia do Concello de Carral. A beiras do saltarín río Abelleira, terás así oportunidade de observar

Muíños de Costa da Égoa Ler máis »

Pazo de Mariñán

O pazo e os seus xardíns son conxunto histórico-artístico e monumental desde 1972, pero a súa historia vén de moi atrás: de cando no século XV Gómez Pérez das Mariñas mandou construír neste lugar unha defensa. Inicialmente coñecido como Pazo de Bergondo e na actualidade propiedade da Deputación da Coruña, Mariñán é un dos destinos

Pazo de Mariñán Ler máis »

Playa y marisma de Miño

As marismas que forma na súa desembocadura o río Baxoi, en Miño, son fogar dunha notable diversidade de aves. Situadas tras o amplo areal de dunas inmediato ao pobo, están na súa maior parte cubertas por xunqueiras inaccesibles e chairas intermareais areosas e fangosas. Incluídas na ZEC Ría de Betanzos-Mandeo e por tanto na Rede

Playa y marisma de Miño Ler máis »

Observatorio de Souto

Na beira oriental da ría de Betanzos, o observatorio de aves de Souto permite gozar dunha estupenda panorámica da beira dereita do esteiro do río Mandeo pouco antes da súa desembocadura. Amplas carriceiras e pradarías halófitas, atravesadas por unha multitude de canles, conforman aquí unha das marismas costeiras máis extensas de Galicia, incluída dentro da

Observatorio de Souto Ler máis »